piątek, 5 października 2012

Jak działa Laboratorium Animatorni?Kto?

Marta Białek-Graczyk – prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę“, animatorka kultury, menedżerka projektów społecznych. Od wielu lat jest akuszerką pomysłów i projektów początkujących i doświadczonych animatorów kultury z całej Polski.


fot. Bartek Ryży

Joanna Kubicka – kulturoznawczyni, animatorka kultury, prezeska Stowarzyszenia Katedra Kultury, na co dzień organizuje kształcenie animatorów kultury w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” zaangażowana w programy Latający Animatorzy Kultury oraz Laboratorium Animatorni.


fot. Bartek Ryży
Co?
Laboratorium Animatorni wspiera warszawiaków w realizacji własnych działań społeczno-kulturalnych. Projekt stwarza przestrzeń, w której początkujący animatorzy kultury (niezależnie od wieku) mogą rozwijać i realizować swoje pierwsze projekty. Laboratorium Animatorni to inkubator innowacji społecznych, który działa bez nadmiernych formalności, w możliwie elastycznej formule.
Jak?
Laboratorium działa w oparciu o formułę: „od pomysłu do realizacji”. Wybrane pomysły mają szansę zdobyć do 2.500 zł na realizację, miejsce i potrzebny sprzęt. Uczestnicy projektu zyskują również możliwość rozwijania własnych umiejętności pod okiem doświadczonego coacha i opiekuna Laboratorium – Marty Białek-Graczyk i Joanny Kubickiej. Uczestnicy uczą się jak planować swoje działania, tworzą harmonogram, konstruują własny plan promocji, współpracują z doświadczonym grafikiem przy tworzeniu identyfikacji graficznej projektu. Realizatorzy dysponują własnymi budżetami i są odpowiedzialni za rozliczenie projektów z menedżerem Animatorni i księgowością stowarzyszenia.
Dotychczas zrealizowane w ramach Laboratorium projekty różniły się od siebie skalą i rozmachem. Część miała charakter akcyjny, inne inicjowały dłuższy proces edukacyjny. W ciągu trzech lat działań Laboratorium Animatorni powstało 19 projektów społeczno-kulturalnych.
Z kim?
Co roku szukamy ludzi, który mają pomysły na ciekawe działania społeczno-kulturalne (np.: warsztaty, cykl debat, akcję w przestrzeni miejskiej, mini spektakl, grę miejską, działanie performatywne). Do udziału w projekcie zapraszamy początkujących animatorów kultury, artystów i wszystkich mieszkańców Warszawy, którzy łączą rozwijanie swoich pasji z działaniami na rzecz najbliższego otoczenia.
Dlaczego?
Laboratorium to szansa na realizację własnego pomysłu, zdobycie nowych umiejętności. To praca z doświadczonym coachem, która pomoże odpowiedzieć sobie na ważne pytania i osiągnąć stawiane cele. To droga samorozwoju, a często początek nowej drogi życiowej.

Projekt “Laboartorium Animatorni” jest realizowany w ramach programu “Animatornia – biuro działań społeczno-kulturalnych”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz